Ajakirjanduseetika

1. Selgita allikale, et tema poolt öeldut kasutatakse ajakirjanduses.
2. Anna sõna kõikidele osapooltele.
3. Hoia lahus fakt ja kommentaar.
4. Väldi alusetuid süüdistusi ja kontrolli info paikapidavust.
5. Hoidu plagiaadist.
6. Ära mõtle välja tegelasi, sündmusi, isikuid jms.
7. Fotomontaaži ei tohi kasutada.
8. Hoidu kannatanute fotode ja nimede avaldamisest.
9. Tee vahet süüdistatavate ja süüdimõistetute vahel.
10. Tee vahet avaliku elu tegelase ja lihtinimese vahel.
11. Väldi anonüümseid allikaid.
12. Pea kinni allikale antud lubadustest.
13. Ära võta vastu soodustusi, tasu ega kingitusi, mis tekitavad seoses ajakirjanikutööga huvide konflikti ja võivad vähendada sinu usaldusväärsust.
14. Eksimise korral, avalda vigade parandus.
15. Väldi huvide konflikti.
16. Reklaam ja ajakirjanduslik tekst peavad olema eristatavad.
17. Loe kindlasti Eesti ajakirjanduseetika koodeksit aadressil www.eall.ee/eetikakoodeks.html