Kuidas teha arvamuslugu?

Arvamusloo liike: 
Juhtkiri
Toimetaja veerg
Arvustus ehk retsensioon
Repliik
Jne. 

Paljudel arvamuslugudel on sarnane ülesehitus:
1. Huvitav ja köitev sissejuhatus
2. Arvamuslause esitus
3. Argument 1 + tõestus
4. Argument 2 + tõestus
5. ...
6. Vastuargument/-argumendid 
7. Vastuargumendi purustamine ja ümberlükkamine
8. Lõppsõna