Näpunäited intervjueerimisel

Ettevalmistus
1. Võta endale ülesanne, mis sind väga huvitab.
2. Kogu taustainfot. 
3. Koosta küsimustik. 
4. Igas loos võiks olla vähemalt kolm allikat. 

Intervjuu
1. Tutvusta ennast intervjueeritavale ja räägi, mille jaoks infot kasutad.
2. Alusta pehmemate küsimustega, minnes karmimaks, konkreetsemaks.
3. Küsi üks küsimus korraga. 
4. Ära küsi igavaid küsimusi (mis on sinu lemmiklill,  lemmikvärv vms), vaid küsi seda, mis sind ennast ja ka lugejad tegelikult huvitada võiks.
5. Ära anna alla! Kui ei tule head vastust, räägi mõni nali vmt ja küsi sama asja hiljem uuesti.
6. Kui sa kohe aru ei saa, ära häbene lasta intervjueeritaval mõtet korrata.
7. Kui allikas läheb teemast kõrvale, siis katkestada viisakalt ning suuna ta õigele teemale tagasi.
8. Oska kuulata – vastusest tuleb uus küsimus.
9. Pane tähele huvitavaid detaile, pisiasju, mis intervjueeritavat iseloomustavad.
10. Kontrolli üle nimede õigekiri ja numbrid.
11. Vestluse lõpus täna ja jäta oma kontaktandmed.

Küsimused
• Kinnised – ei/jah küsimused. Kas/kui palju...?
• Lahtised – kuidas, miks? Ülilahtine – Rääkige, mis siin toimus. Mida te öelda tahate?
• Süvendavad – miks ikkagi...? Järelikult...? Kas ma saan sellest siis aru nii...?
• Suunavad – kes? Kus? Millal?