Kuidas koolilehte finantseerida?

Kellelt raha küsida?
1. Kool
2. Vilistlased
3. Kontoritarvete firmad
4. Fotokauplused
5. Trükikojad
6. Paljundusettevõtted
7. Noortele suunatud kaupate või teenuste pakkujad
8. Riiklikud fondid, projektikonkursid
9. Kohalik omavalitsus

Kuidas saada?
1. Küsija suu pihta ei lööda!
2. Vali välja üks asi, mille jaoks raha küsid.
3. Valmista ette lehe tutvustus.
4. Võta kaasa lehe viimane number.
5. Mõtle, mida rahastaja küsida võib ja leia sellele vastus.

Ringiga sponsorlus 
Koolileht küsib kommifirmalt raha. See ei taha raha anda, aga võib anda kommi.
1. Korraldada oksjon või loterii, müü saadud kraam maha ja kasuta raha koolilehele vajalike asjade jaoks
2. Kasuta saadud asju reklaamitrikina – täna koolilehega kaasa kolm kommi!

Kuidas koolilehte reklaamida ja seda paremini müüa?
• Lehe sisu peab olema põnev.
• Tee EELREKLAAMI. 
• Mõtle välja erinevaid müüginippe – muusika müügipunktis, kostümeeritud müüjad jne.
• Tähtpäevade ja sündmuste puhuks tee erilehti. 
• Ära unusta vilistlasi!