Disaini kümme käsku

  1. Süsteemne lugude leheküljele asetamine, mis teeb lugemise mõnusaks, lehekülje haaratavaks.
  2. Peab olema selge ja lihtsa ehitusega.
  3. Ühel leheküljel on üks põhilugu => fookuslugu.
  4. Ühel leheküljel, lool on üks põhifoto => fookuspilt.
  5. Esmalt peab valmima fookusblokk.
  6. Fookusloo pealkiri on lehekülje suurim.
  7. Fotod ei tohi kanduda lehekülje ühte nurka. Erinevate lugude juurde kuuluvad fotod peavad olema teineteisest eraldatud.
  8. Lugude põhitekstid peavad voolama sujuvalt, lugu peab olema vabalt loetav.
  9. Lood peavad olema kujundatud, küljendatud lehe ühtses stiilis.
  10. Ära lisa midagi liigset ega säravat, mis muudaks lehe lugemise ebameeldivaks.