Nipid olemusloo koostamisel

Olemusloo liike: 
Intervjuu
Reportaaž
Portreelugu 
Eksperiment 
Probleemlugu 
Jne.

Kuidas kirjutada
1. Intrigeeri lugejat.
2. Anna põgusalt teada, millest juttu tuleb.
3. Jätka põnevalt.
4. Ole kirjutamisel stiilne.
5. Ära kasuta klišeesid. 
6. Kasuta tsitaate, aga ära üle pinguta.
7. Kasuta värvikaid detaile.
8. Lõpp olgu meeldejääv ning jõuline. 
9. Kirjuta lugu, mida sa tahaksid ise lugeda.
10. Loe erinevaid olemuslugusid, et näha, kuidas kirjutada.