Toimetaja meelespea

Toimetaja tegeleb tekstiga peale selle valmimist, ja toimetamine on kõik see, mis tehakse tekstiga selle valmiskirjutamise järel.

Toimetaja rollid:
• Tekstide paremaks tegemine: lühendamine, värskendamine, kohalikustamine, täiendamine
• Pealkirjade, fotoallkirjade ja vahepealkirjade kirjutamine
• Fotode valimine ja teabegraafika tellimine
• Lehekülgede kokkupanemine

Toimetamise protsess:
1. Loe lugu alati kõigepealt läbi ilma parandusi tegemata. Mõtle, mida autor on tahtnud öelda. Kui sina ei saa loost aru, ei saa ka lugeja. 
2. Mõtle see lugu läbi uudisväärtuslikust seisukohast: tee korda juhtlõik/tuumlõik ja huvilugu.
3. Kontrolli uudise ülesehitust.
4. Kustuta mittevajalik materjal ja lisa vajalik.
5. Eemalda arvamused, hinnangud, mõttekordused, liigsed detailid, mittevajalikud järeldused.
6. Kontrolli, et uudis oleks tasakaalus, arenda tähtsamad osad pikemaks kui vähetähtsad.
7. Kontrolli, et oleks piisavalt detaile ja tsitaate, et lugu oleks elav ja inimkeskne.
8. Tee range ja põhjalik faktide kontroll.
9. Kontrolli, kas allikaid on kasutatud korrektselt.
10. Tee korda stiil. Vaata üle sõnad, laused, tekst.
11. Kontrolli, et tekstis pole keelelist manipulatsiooni.
12. Veendu, et kõik on kooskõlas ajakirjanduseetikaga. 
13. Tee korrektuur. Paranda ära ortograafia ja interpunktsioon.
14. Muuda minimaalselt. Tulemus peab jääma autori nägu ja lehe nägu. Ära muuda muutmise pärast.
15. Loe tekst üle ja veendu, et teksti tuum tuleb välja, ülesehitus on korrektne, tekst on veenev ja eetiline ning täidab lugeja ootusi.

Toimetaja koostöö autoriga
• Kui vähegi võimalik, tee keerukad parandused koos autoriga.
• Koos toimetades lase keerukamaid kohti seletada ja põhjendada.
• Tee alati konkreetsed muutmisettepanekud.
• Kui võimalik paku mitu muutmisversiooni.
• Tee autorile selgeks, miks tema lugu on muudetud ja kindlasti ka miks niiviisi.
• Nõua, et autor oleks kättesaadav seni, kuni tema lugu on trükis.
• Kasuta toimetamisel lehe stiiliraamatud (kui on olemas).
• Erista selgelt oma soovitused ja lehe nõudmised.
• Tee välisautoritele oma lehe soovituste ja nõudmiste loend.
• Tee endale selgeks tööjaotus autori ja toimetaja vahel ning hoia sellest kinni.