Kuidas teha uudist?

Kuus põhiküsimust:
Kes?
Mis? 
Kus?
Millal?
Kuidas?
Miks?

Tähtis:
Täpsus
Tasakaal
Objektiivsus

ÜLESEHITUS
1. juhtlõik
   • Üks fakt
   • Konkreetne
   • Üks lause – 13-20 sõna
   • Purakaga tegusõna
   • Isikulises tegumoes

2. teema arendus
   • Tähtsam info eespool, info alateemade kaupa
   • Hea tsitaat võimalikult algusesse
   • Uus lõik algab, kui muutub alateema, vahetub tegelane, aeg, sündmuskoht
   • Ühes lõigus 1–3 lauset

3. lisamaterjal
   • Taust ja/või perspektiiv

Mis on uudissündmuse valimise aluseks?
Mõju 
Ebatavalisus 
Prominendid 
Konflikt 
Lähedus
Värskus 
Aktuaalsus