Kontakt

MTÜ Noorte Meediaklubi
Näituse 22b-25, 50407, Tartu

registrikood: 80190368

arvelduskonto number: 221023042714

Meie ühine meiliaadress on: meediaklubi at meediaklubi.ee


Noorte Meediaklubi juhatus:
                                           e-mail                                               telefon
Andri Küüts
andrikyyts@hotmail.com
5370 9832
Liisi Maria Muuli
liisi.maria.muuli@gmail.com
5621 7887
Heleri All
heleriall@gmail.com
5393 0380
Sandra Saar
saaresandra@gmail.com
5650 3630
Eva Nõmme
eva.nomme21@gmail.com
5816 4595
Susanna Päiv
susannapaiv@gmail.com
5804 6978