Noorte Meediaklubist


Mis? MTÜ Noorte Meediaklubi (NMK) eesmärgiks on jagada noortele koolimeedikutele teadmisi ajakirjandusest, süstida nendesse tegutsemisindu konkursside ja muude ürituste abil ning tuua neid lihtsalt tihedamalt kokku, et üksteiselt õppida ja mõtteid vahetada.

Kes? NMK liikmed on ajakirjanduse juurde jõudnud koolilehtedest, mistõttu pakitseb koolimeedia endiselt nende südames. Enamus liikmeid õpivad või õppisid Tartu Ülikoolis ajakirjandust. Hetkel kuulub NMK ridadesse mõnikümmend punasärki, klubi on avatud uutele tulijatele, kes meie tegevuse vastu huvi tunnevad ja arvavad, et saavad midagi kasulikku ära teha.

Kus? NMK tegevuse põhibaasiks on Tartu, kus enamik meie liikmeid vähemalt akadeemilise aasta jooksul rohkem või vähem pidevalt resideeruvad. Meie üritused on toimunud aga veel Võhmas ja Ahtmel, Tallinnas ja Lähtel, Riias ja Raplas, Kuressaares ja Peterburis, Nõos ja Vilniuses, Türil ja Tapal, Võrus ja Stockholmis ning toimuvad edaspidi kindlasti uutes ja põnevates paikades.

Millal? Sügisel gümnaasiumiõpilaste laager, talvel kooliraadiote laager, kujundajate õppepäev ja põhikoolide laager, kevadel koolilehtede konkurss ja aastaringselt kohalikud koolitused. Väikeste erinevustega nii juba alates 2000. aastast. Mittetulundusühinguks saime 2003. aasta suvel.

Kuidas? Hästi. Ja lihtsalt. Põhirõhk on praktilistel oskustel. Koolitustel käivad loenguid pidamas tegevajakirjanikud ja Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna tudengid.

Miks? Sest koolimeedia on väga-väga tähtis. Koolimeedia annab noorele inimesele esimese pildi demokraatliku ühiskonna toimimispõhimõtetest pisendatud ühiskonnamudelis – koolis. Koolileht/kooliraadio peaks õpilasele olema veel üks sõber koolis, veel üks põhjus, et igal hommikul vara üles tõusta ja haridust omandama tõtata, sest koolileht/-raadio loob ja toetab kooli vaimu.